سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
حمیدرضا میرزایی الموتی – عضو هیئت علمی و استادیار گروه علوم دامی دانشگاه زنجان
محمدحسین شهیر – عضو هیئت علمی و استادیار گروه علوم دامی دانشگاه زنجان
حمید امانلو – عضو هیئت علمی و دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور بررسی اثر نسبت های اسیدهای چرب غیر اشباع امگا۶ به امگا۳ در دوره فلاشینگ (۲ هفته پیش از جفت گیری) بر تعداد و قطر فولیکول های موجود در تخمدان میش ها، ۳۲ راس میش نژاد افشاری با میانگین سن ۵ سال و میانگین وزن ۶۲ کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی در پاییز ۸۹ در مزرعه دانشگاه زنجان مورد استفاده قرار گرفتند. میش ها بصورت تصادفی در ۴ تیمار قرار گرفتند که در هر تیمار ۸ راس میش قرار گرفت. تیمارهای مورد استفاده به ترتیب تیمار۱: شامل میش های تغذیه شده با مکمل پودر چربی، تیمار۲: شامل میش های تغذیه شده با مکمل روغن ماهی(۳-n ) ، تیمار۳: شامل میش های تغذیه شده با مکمل روغن آفتابگردان (۶-n ) و تیمار۴: شامل میش های تغذیه شده با نسبت های مساوی مکمل های روغن آفتابگردان و روغن ماهی می باشند. جیره مورد استفاده در این آزمایش جیره نگهداری بود که این جیره در تمامی تیمارها یکسان بوده و تنها اسیدهای چرب به آن ها اضافه شد. برای همزمان نمودن فحلی در واژن میش ها به مدت ۱۲ روز سیدر قرار داده و پس از خارج کردن آن ها به هر یک از میش ها ۴۰۰ واحد بین المللی PMSG بصورت عضلانی تزریق شد. تخمدان میش ها در روز سیدر برداری و قوچ اندازی توسط دستگاه التراسوند مورد بررسی قرار گرفت و سپس داده ها آنالیز شدند. نتایج آزمایش نشان داد که تعداد و قطر فولیکول ها در بین تیمارها تفاوت معنی داری داشت (P<0/05). همچنین این آزمایش نشان داد که اسیدهای چرب غیر اشباع بطور قابل توجهی وضعیت فولیکول های تخمدان را تحت تاثیر قرار داده و تعداد و قطر فولیکول ها را افزایش دادند.