سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالحمید جعفری – عضو هیئت علمی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی وحیدی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد حسین زاده – عضو هیئت علمی متالورژی دانشگاه آزاد یزد

چکیده:

امروزه جهت مقاوم کردن تیتانیم و آلیاژهای کاشتنی در بدن از پوشش های اکسیدی به دست آمده از فرآیند اکسیداسیون پلاسما الکترولیتی در محلولهایی مانند فسفات- الومینات بر روی سطح آنها استفاده می شود. دلیل استفاده از این محلول چسبندگی خوب فسفات و مقاومت به خوردگی آلومینات است. در این مقاله توسط فرآیند اکسیداسیون پلاسما الکترولیتی، پوشش های اکسیدی در محلولهایی با نسبت های مختلف یون آلومینات به فسفات روی سطح تیتانیم خالص و آلیاژ Ti5Mo-4V-3 Al اعمال شده است. مورفولوژی و فازهای ایجاد شده روی سطح توسط آزمایشات SEM و XRD بررسی شده و توسط دستگاه پتانسیواستات سرعت خوردگی نمونه ها در محلول نمک ۳/۵% در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش نسبت یون آلومینات به فسفات مقاومت خوردگی نمونه افزایش می یابد.