سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد بازدار – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
حسین رضا عباسی –
جعفر راثی زاده غنی –

چکیده:

چدن های فشرده به دلیل خواص مطلوبی که دارند امروزه کاربردهای وسیعی در صنعت خودروسازی پیدا کرده اند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر نسبت Mg/S بر خواص مکانیکی و ماشین کاری چدن با گرافیت فشرده می باشد. روش های مختلفی برای تولید چدن گرافیت فشرده مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق روش تهیه چدن با گرافیت فشرده با استفاده از افزودن گوگرد در محفظه واکنش، به مذاب عملیات شده با منیزیم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که افزایش نسبت Mg/S باعث افزایش خواص مکانیکی چدن با گرافیت فشرده به دلیل کاهش فاکتور شکل گرافیت و انتقال شکل گرافیت از حالت ورقه ای به حالت کروی می شود. مقایسه قابلیت ماشین کاری چدن با گرافیت فشرده که از این روش تهیه شده است با چدن با گرافیت فشرده که از روش افزودن منیزیم و عناصر نادر خاکی تهیه شده است، بهبود قابل توجهی را در افزایش طول عمر ابزار نشان می دهد که این به دلیل اثر گوگرد در بهبود قابلیت ماشین کاری چدن ها می باشد.