سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحسن معصوم زاده – عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات فنّاوری – سازمان پژوهشهای

چکیده:

سیر تحولات علمی، ابتکارات و خلاقیت های تکنولوژیک شرط لازم برای دستیابی به توسعه اقتصادی اجتماعی است . نوآوریهای تکنولوژیک در کشورهای درحال توسعه از نوع نوآوری های جزئی است . این تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی داری بین نوآوری و سطح تحصیلات واحدهای تولیدی برق و الکترونیک وجود ندارد .