سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابراهیم گشتاسبی راد – نویسنده مخاطب ، استادیار بخش مهندسی مکانیک – دانشکده مهندسی – دانش
صالح رضایی روش – دانشجوی کارشناسی ارشد مھندسی مکانیک ، دانشگاه شیراز
بهنام نبوتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مھندسی مکانیک ، دانشگاه شیراز

چکیده:

در تحقیق حاضر مسئله جریان سیال ناشی از گرادیان فشار بین دو صفحه موازی در شرایطی که صفحه پایینی ثابت و صفحه بالایی با فرکانس معینی در نوسان است، به صورت عددی با ارائه کد کامپیوتری بررسی شده است. در مدل سازی صورت گرفته سه عدد بدون بعد رینولدز ، استوکس و استروهال تاثیر گذار هستند. هدف اصلی بررسی و تحلیل اثرات تغییر سرعت ورودی جریان ، فرکانس و دامنه نوسان هارمونیک صفحه بالایی بر جریان سیال درون مجرا ، پارامترهای ضریب فشار وضریب پسای پوستی و همچنین پارامترهای لایه مرزی مانند ضخامت جابجایی، ضخامت مومنتوم وضریب شکل پروفیل سرعت جریان لایه ای می باشد. در نهایت مقایسه هایی برای پارامتر های جریان بر حسب اعداد بدون بعد مختلف ارائه شده است.