مقاله اثر نوع آغازگر بر پخت گرمايي رزين هاي پلي استر سير نشده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۴۱۵ تا ۴۲۲ منتشر شده است.
نام: اثر نوع آغازگر بر پخت گرمايي رزين هاي پلي استر سير نشده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رزين پلي استر سير نشده
مقاله پخت گرمايي
مقاله مخلوط آغازگرها
مقاله SPI ،DSC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري نفيسه
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مزيناني سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از مخلوط چند آغازگر از روش هاي معمول در فرايند پخت گرمايي رزين هاي پلي استر سير نشده است. شناخت اثر آغازگر هاي مختلف بر رفتار پخت رزين براي توليد کامپوزيتي کارآمد ضروري است. در اين مطالعه، اثر مخلوط دو آغازگر بنزوييل پروکسيد (BPO) و-tert بوتيل پربنزوات  (TBPB)که به ترتيب آغازگر هاي قابل تجزيه در دماي متوسط و دماي بالا هستند، در پخت گرمايي رزين پلي استر سير نشده بررسي شده است. رفتار پخت با استفاده از آزمون هاي SPI و گرماسنجي پويشي تفاضلي (DSC) مطالعه شد. نتايج آزمون SPI نشان مي دهد، درسامانه پخت شامل مخلوط TBPB/BPO استفاده از مقدار بيشتر TBPB، زمان ژل طولاني تر و حداکثر دماي گرمازايي کمتري مي دهد و باعث کاهش مقدار گرماي آزاد شده مي شود. در توليد محصول کامپوزيتي کارآمد بايد از افزايش بيش از حد دما جلوگيري کرد، زيرا افزايش بيش از حد دما سبب صدمه به محصول نهايي مانند ترک خوردگي يا تاول زدگي مي شود. نتايج بيانگر آن است که با استفاده از مخلوط آغازگر ها مي توان به اين مهم دست يافت. نتايج DSC در سامانه دوجزيي شامل مخلوط  BPO/TBPBنشان مي دهد، تلفيق اين دو پروکسيد با مقدار بيشتر TBPB شرايط مطلوب براي پخت مناسب را فراهم مي کند.