سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهران عامری – استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی، بخش مهندسی مکانیک
افشین عبداللهیان – کارشناس ارشد مکانیک شرکت مدیریت تولید برق کرمان
صابر صادقی – کارشناس مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی، بخش مهندسی مک
امیرحسین ضیایی – کارشناس مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی، بخش مهندسی مک

چکیده:

علاوه بر اثر شرایط محیطی ، از عوامل مهم و تاثیر گذار بر عملکرد توربین های گازی، نوعسوخت مصرفی در آنها است. نوع سوخت با اعمال اثر بر دبی محصولات احتراق و خواص محصولات احتراق بر توان خروجی، راندمان و انرژی گازهای خروجی از اگزوز اثر بسیار دارد. به علاوه مقدار آلاینده های موجود در محصولات احتراق خروجی از اگزوز به نوع سوخت بستگی دارد. در این مقاله با استفاده از یک روش دیفرانسیلی ساده و بدون نیاز به منحنی های مشخصه توربین و کمپرسور اثر گاز طبیعی و گازوییل بر توان خروجی، راندمان و انرژی گازهای خروجی از اگزوز توربین گاز با دقت کافی محاسبه شده و با استفاده از یک روش تقریبی مقدار NOx موجود در محصولات احتراق خروجی بدست می آید. نتایج بدست آمده با نتایج تست کارایی و اندازه گیری NOx خروجی یک نوع توربین گازی مقایسه گردیده است.