سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین شمسی – دانشگاه تهران
حمید شفیعی – دانشگاه تهران
امید شعاعی – دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله اثر نویز فاز در سیستم های OFDM بررسی گردیده است . این اثرات مخرب شامل خطای فاز مشترک (CPE) و تداخل بین فرکانس های حامل (ICI)می باشد. از آنجائیکهCPEدر مورد تمامی فرکانس های حامل (sub-carrier) به طور یکسان عمل می کند لذا بوسیله همسان سازهای ویژه ای قابل تخمین و حذف می باشند . در مقابلICI سبب ایجاد یک سطح نویز(Noise Floor) در نمودار BER می گردد . در این مقاله اثرات ICI و CPE بر نموارBERبطور تحلیلی و عددی به روشی جدید بررسی گردیده است .