سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

تقی شهرابی – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی – بخش مهندسی مواد

چکیده:

عملکرد آندی فولاد زنگ نزن با خلوص بالا از نوع ۳۱۶L در محلول اسید کلریک ریک با غلظت ۱-۶M در دمای اطاق بررسی شده است. برای تمام غلظتهای اسیدی، حضور ۰/۲۲ درصد نیتروژن بر روی سینتیک انحلال فعال (Active Dissolution) اثر چندانی ندارد. اثر نیتروژن بر دانسیته جریان بحرانی برای پاسیون شدن نیز در غلظتهای پایین اسیدی (<3M) کم می باشد. در غلظتهای بالای اسیدی (>4/5M) هیچگونه پاسیو شدنی ملاحظه نشده و مجددا نیتروژن اثر چندانی ندارد. برای غلظت های اسیدی در حوای ۴M، نیتروژن بطور رورسیبل از انحلال فعال جلوگیری می کند. این اثر به نظر نمی رسد که یک حالت پاسیو شدن از نوع پاسیویته اکسیدی باشد،بلکه بیشتر محتمل است که در اثر تجمع اتمهای نیتروزندر سطح باشد. اثر این نوع پاسیو شدن بر روی خوردگی موضعی بررسی شده است. در آزمایش دیگری اثر اضافه کردن نیارات سدیم به اسید کلریدریک ۴M بر روی فولاد زنگ نزن بررسی شد ه است. این آزمایشات نشان می دهند که عملکرد فولاد زنگ نزن بدون نیتروژن آلیاژی در محلول اخیر بسیار شبیه به عملکرد فولاد زنگ نزن حاوی نیتروژن در محلول اسید کلریدریک بدون نیترات است.