سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اژدر عنابی میلانی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی و موسسه تحقیقات خاک
پرویز مهاجرمیلانی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی و موسسه تحقیقات خاک

چکیده:

مطالعات فراوانی در زمینه ی استفاده از منابع خاک و آب شور صورت گرفته تا بتوان بدون تخریب چنین اراضی، بازده اقتصادی از این زمینها را افزایش داد . مطالعات زیادی نشان داده اند که مدیریت کود در شرایط شور نقش مؤثری در اقتصاد اینگونه مناطق داردمصرف کودهای شیمیائی در شرایط شور ممکن است تاثیر فزاینده، کاهنده یا عدم تغییر عملکرد محصول را همراه داشته باشد، تأثیر سؤ شوری بیشتر در اوایل دوره ی رشد گیاه است و افزایش کود بطور قابل ملاحظه ای تاثیر منفی شوری را کاهش می دهد . یکی از دلایل کاهش عملکرد محصول در شرایط تنش شوری، کوتاه شدن دوره ی رشد است [.۳] ضمناً ثابت شده است با افزایش شوری بدون توجه به غلظت مواد غذائی، غلظت Na و Cl در برگ و ساقه کاملاً افزایش یافته در حالیکه غلظت K و NO3 کاملاً کاهش می یابد و پارامترهای تولید بستگی زیادی به غلظت مواد معدنی به ویژه Na ، Cl و K در برگ و ساقه دارد تا دانه