سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زینب گلوانی – دانشجو ی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رسول صدیقی بنابی – عضو هیئت علمی ، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
رضا رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید واعظ زاده – عضو هیات علمی ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در یک فرایند بی دررو ، تحول یک حباب سونولومینسانسی متحرک مطالعه و اثر نیروهای هیدرودینامیکی در حرکت انتقالی حباب بررسی شده است. محاسبات عددی نشان می دهد که در لحظه فروریزش حباب، افزایش نیروی جرم افزوده باعث شتاب در حرکتی انتقالی حباب می شود. این نیرو با افزایش دامنه فشار تحریکی افزایش یافته و تکانه بزرگتری را به حباب وارد می کند.