سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی طاهری – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
محمد اخوان – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

اندازه گیری اثر هال در حالت بهنجار و ابررسانایی نمونه(۰<x<0.2) Gd(Ba2-xNdx)Cu3O7 انجام شده است . در حالت بهنجار رفتار ۱/T برای RH این نمونه مشاهده شده است که چنین رفتاری در اکثر خانواده ابررسانا مشاهده می شود . در فاز ابررسانایی مسأله تغییر علامت مورد بررسی قرار گرفته است و مشخص شد که نمونه با آلایش ۰٫۱ در توافق خوبی با تئوری ارائه شده توسط Kopnin و Dorsey است . که مطابق آن رسانش هال، σ ، را در حالت گردشاریحاصل جمع دو قسمت،σ xy nرسانندگی حالت بهنجار، که از ناحیه بهنجار در مغزه گردشاره سرچشمه می گیرد و متناسب با Hاست، و رسانش حالت گردشاریσ Vxy که از حالت گردشاره ها ناشی می گردد و متناسب با ۱/Hاست ، می دانند .