مقاله اثر هزينه هاي نظامي بر بدهي هاي خارجي در کشورهاي در حال توسعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: اثر هزينه هاي نظامي بر بدهي هاي خارجي در کشورهاي در حال توسعه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزينه هاي نظامي
مقاله بدهي هاي خارجي
مقاله داده هاي تلفيقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ديزجي منيره
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده حجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در کشورهاي در حال توسعه از يک طرف بدهي هاي خارجي گسترده بوده و از طرف ديگر هزينه هاي نظامي در دهه هاي اخير افزايش يافته است. در اين مقاله آثار هزينه هاي نظامي و درآمد ملي بر بدهي هاي خارجي در ۷۷ کشور در حال توسعه در دوره ي ۲۰۰۷- ۱۹۹۳ با استفاده از گشتاورهاي تعميم يافته (GMM) تحليل مي شود. نتايج نشان مي دهد هزينه هاي نظامي اثر مثبت (۰٫۳۳) و درآمد اثر منفي (-۰٫۳۸) بر بدهي هاي خارجي داشته است.