سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی شریفی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز، تبریز
مصطفی صحرایی –

چکیده:

در این مقاله عبور و بازتابش پالس از یک ساختار کریستال فوتونی یک بعدی محدود که توسط یک لایه پاشنده با اتمهای سه ترازی Λ شکل ، مختل شده است، بصورت نظری مورد بررسی قرار می گیرد. اثر همدوسی ناشی از گسیل خودبخودی در کنترل سرعت گروه پرتو عبوری و بازتابشی از این ساختار بررسی گردیده است. نشان داده شده است با وارد کردن این همدوسی سرعت گروه پرتوهای عبوری و بازتابشی از فراسرعت به فروسرعت نور یا برعکس تغییر می کند. همچنین نشان داده ایم که موقعیت قرا گیری لایه پاشنده در ساختار بلور نیز در بهبود کنترل سرعت موثر است.