مقاله اثر همزمان ساليسيليك اسيد و تنش شوري برروي رشد (تقسيم سلولي)، رنگيزه هاي فتوسنتزي و مقدار بتا- كاروتن در جلبك تك سلولي .Dunaliella salina Teod که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۶۳۸ تا ۶۴۷ منتشر شده است.
نام: اثر همزمان ساليسيليك اسيد و تنش شوري برروي رشد (تقسيم سلولي)، رنگيزه هاي فتوسنتزي و مقدار بتا- كاروتن در جلبك تك سلولي .Dunaliella salina Teod
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Dunaliella
مقاله ساليسيليک اسيد
مقاله بتاکاروتن
مقاله تنش شوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معين مريم
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جلبك تك سلولي D. salina در درياها و درياچه هايي با غلظت نمك بسيار بالا يافت مي شود و جهت مقابله با تنش هاي محيطي تركيبات مختلف سلولي از قبيل بتا- كاروتن توليد مي كند. در اين تحقيق تاثير اثر همزمان ساليسيليك اسيد و شوري برروي رشد (تقسيم سلولي)، رنگيزه هاي فتوسنتزي و مقدار بتا- كاروتن در جلبك تك سلولي D. salina بررسي گرديد. نتايج نشان داد که در كليه آزمايشها استفاده از ساليسيليك اسيد به تنهايي يا همراه با تنش شوري باعث كاهش تقسيم سلولي گرديد. وجود ساليسيليك اسيد تاثيرتنش شوري بر ميزان بتا- كاروتن سلولي را کاهش داده که به تبع آن ميزان کلروفيل سلولي نيز کاهش يافت. تنش شوري به تنهايي توانست باعث افزايش بتا- كاروتن سلولي گردد. تنش شوري و ساليسيليك اسيد به علت كاهش در تراكم سلولي، كاهش ميزان كلروفيل و بتا- كاروتن در واحد حجم را به دنبال داشته است.