مقاله اثر هم كشتي سلول هاي پوششي لوله رحم گاو بر تکوين رويان گاو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۵۴ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: اثر هم كشتي سلول هاي پوششي لوله رحم گاو بر تکوين رويان گاو
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکوين رويان
مقاله محيط کشت
مقاله سلول هاي پوششي لوله رحم
مقاله هم کشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسحاقي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري آهنگري يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني حسام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از سيستم هم کشتي مدت ها است که با هدف بهبود کيفي رويان پستانداران، شبيه سازي محيط داخلي بدن در آزمايشگاه، افزايش بقا رويان و حمايت محيط هاي کشت، کاهش استرس هاي محيطي و متابوليسمي محيط هاي کشت به کار رفته است. تاثير سلول هاي پوششي لوله رحم گاو در دو مرحله لقاح و تکوين آزمايشگاهي رويان گاو از اهداف خاص اين پژوهش بود. در آزمون اول تخمک ها پس از بلوغ در غياب سلول هاي پوششي لوله رحم بارور شده و در شرايط حضور و حضور نداشتن سلول هاي پوششي لوله رحم کشت داده شدند و مراحل مختلف تکوين مورد بررسي قرار گرفت. ميزان تکوين رويان در مراحل مختلف ۴ سلولي، ۸ سلولي و بلاستوسيستي در محيط کشت TCM-199 در حضور سلول هاي پوششي نسبت به ساير محيط ها TCM-199) بدون هم کشتي، SOF و KSOM بدون هم کشتي) بالاتر بود. شرايط هم کشتي با سلول هاي پوششي در هنگام لقاح آزمايشگاهي و سپس تداوم هم کشتي با محيط هاي کشت TCM-199 منجر به توليد رويان هاي دو سلولي بيشتري (۷۲٫۱۷ درصد) در مقايسه با محيط SOF بدون هم کشتي (۶۱٫۵ درصد)، محيط TCM-199 بدون هم کشتي (۵۳٫۶ درصد) و KSOM بدون هم کشتي (۴۲ درصد) شد. محيط کشت SOF نسبت به TCM-199 توانست در حمايت از تکوين رويان تا مرحله بلاستوسيستي موفق تر عمل کند. هر چند که درصد مراحل اوليه تکوين روياني به طور جزيي در محيط کشت TCM-199 در مقايسه با محيط SOF بيش تر بود، اما اين روند با نزديک شدن به مراحل مورولا و بلاستوسيست تغيير کرد و محيط کشت SOF به توليد درصد بالاتري از بلاستوسيست در مقايسه با TCM-199 منجر شد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که هم کشتي با سلول هاي پوششي لوله رحم گاو باعث افزايش راندمان لقاح و تکوين بهتر رويان مي شود. در شرايط غيرهم کشتي، محيط SOF از محيط TCM-199 در تکوين رويان اوليه گاو بهتر عمل مي کند.