مقاله اثر هم گرايي اقتصادي بر روابط تجاري کشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت (WTO) و اتحاديه هاي منتخب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: اثر هم گرايي اقتصادي بر روابط تجاري کشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت (WTO) و اتحاديه هاي منتخب
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتحاديه هاي اقتصادي
مقاله سازمان جهاني تجارت (WTO)
مقاله هم گرايي اقتصادي
مقاله داده هاي پانلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي سيدكميل
جناب آقای / سرکار خانم: گوگردچيان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: عباسلو ياسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پس از تشکيل سازمان جهاني تجارت در سال ۱۹۹۵، نه تنها همه کشورهاي جهان ملزم به کسب عضويت در آن سازمان شدند، بلکه کشورهايي که از پتانسيل بالاي اقتصادي برخوردار بودند با ورود به اين سازمان، از مزيت هاي نسبي خود به نحو شايسته اي بهره گرفتند و روابط تجاري را گسترش دادند. يک هدف اين سازمان تحق همگرايي اقتصادي بين کشورها بوده است. اکنون سوال قابل طرح اين است که آيا در فرايند جهاني شدن، هم گرايي در شاخص هايي مثل سياست هاي پولي، نرخ بهره و پول هاي رايج (نرخ ارز) مي تواند منجر به گسترش جريان هاي تجاري در بين اعضاي سازمان جهاني تجارت و حتي اعضاي اتحاديه هاي اقتصادي شود؟
هدف اين مقاله پاسخ به سوال مطرح شده در بالا از طريق ارایه يک تحليل نظري و توصيفي از رابطه بين هم گرايي اقتصادي و تجارت بين الملل است. هم چنين با استفاده از داده هاي ۱۲۶ کشور جهان در دوره ۱۹۹۵-۲۰۰۴، يک الگوي اقتصاد سنجي تجارت برآورد مي شود، تا تاثير پذيري جريان هاي تجاري از هم گرايي هاي اقتصادي در کشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت و اتحاديه هاي منتخب بررسي شود. نتايج مطالعه بر هم گرايي مالي در گسترش تجارت مابين کشورهاي عضو تاکيد دارد.