سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی احمدی جبلی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دپارتمان مهندسی مکانیک، دانشگاه امام حسین (ع)
محسن قاسمیان – استادیار، دپارتمان مهندسی و ساخت، شرکت نفت فلات قاره ایران
قاسم ابوطالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دپارتمان مهندسی مکانیک
امین امانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دپارتمان مهندسی مکانیک

چکیده:

معمولاً موقعیت تنش نقطه حاد در طول پنجه جوش اتصالات لوله‌ای سازه‌های دریایی، شروع و انتشار ترک را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین چگونگی توزیع تنش در طول پنجه جوش این اتصالات، نقش موثری در تعیین طریقه انتشار ترک‌های خستگی، و همچنین محاسبه عمر مفید سازه‌های دریایی دارد. با توجه به ‌این‌که توزیع تنش بر اساس ‌نوع بارگذاری و هندسه اتصال تعیین می‌گردد، لذا بررسی اثر پارامترهای هندسی اتصالات لوله‌ای و نوع بارگذاری آن‌ها روی توزیع تنش، می‌تواند ارزیابی‌های ارزشمندی برای این اتصالات فراهم نماید. در این مطالعه ابتدا به‌ کمک هر دو روش عددی و آزمایشگاهی چگونگی توزیع تنش برای یک نمونه اتصال لوله‌ای K شکل در معرض بارگذاری محوری، مورد بررسی قرار گرفته و سپس در یک مطالعه پارامتریک به بررسی اثر سه ‌پارامتر هندسی متداول اتصالات لوله‌ای روی توزیع تنش پرداخته شده است.