سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

حسین فتوت رودسری – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس
علی یساقی – بخش تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کرمان از نقطه نظر لرزه خیزی بسیار پهنه فعالی است. از جمله گسلهای فعال این منطقه، گوک و کهبنان می باشد. این دو گسل از لحاظ هندسه ساختاری مشابه یکدیگر بوده و در منطقه سیرج به هم می رسند، جایی که بسیاری از زمین لرزه های بزرگ در ۳۵ سال اخیر در آن روی داده است. مطالعه ساختاری این دو گسل نشان داد که این گسلها را میتوان به صورت یک سیستم گسلی یکسان در نظر گرفت . ساختارهایی جوان S,Z و دم اسبی از شواهد فعالیت جوان و لرزه ای در این منطقه است. از ویژگیهای لرزه خیزی در منطقه وقوع گسلش زمینلرزه ای ثانویه در راستای این گسله ها می باشد. که می توان از الگوی توزیع لرزه ای آن، برآوردی از وقفه زمانی و وقوع مجدد فعالیت لرزه ای را در بدست آورد.