مقاله اثر ورزش در آزاد شدن سيتوکين ها از عضله اسکلتي: با تاکيد بر IL-6 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۱۸۱ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: اثر ورزش در آزاد شدن سيتوکين ها از عضله اسکلتي: با تاکيد بر IL-6
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيتوکين ها
مقاله اينترلوکين ۶
مقاله عضله اسکلتي
مقاله ورزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعلي نژاد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ملانوري شمسي مهديه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سيتوکين ها گروهي از پروتئين ها هستند که نقش اصلي را در پاسخ هاي التهابي به محرک هاي پاتولوژي مانند التهاب و آسيب بافتي ايفا مي کنند. توليد سيتوکين به وسيله دامنه اي از محرک هاي فيزيولوژيک مانند ورزش تنظيم مي شود. به تازگي عضله اسکلتي به عنوان يک بافت درون ريز معرفي شده است. سيتوکين ها و ديگر پپتيدهاي توليد، بيان و آزاد شده از تارهاي عضلاني به عنوان ميوکين ها شناخته مي شوند که داراي اثرهاي پاراکرين، اندوکرين و اتوکرين مي باشند. اينترلوکين ۶ به دليل افزايش ۱۰۰ برابري به دنبال ورزش به عنوان ميوکين شناخته شده است. افزايش کوتاه مدت ناشي از انقباض در اينترلوکين ۶ مي تواند اثر مفيدي بر متابوليسم داشته باشد، در حالي که افزايش بلندمدت سطح اينترلوکين ۶ مي تواند با نارسايي متابوليک و بيماري قلبي-عروقي همراه باشد. سيتوکين اينترلوکين ۶ در دوره پس از ورزش-زماني که عملکرد انسولين افزايش يافته است-به طور قابل توجهي بالا مي رود. از طرف ديگر اينترلوکين ۶ در چاقي و بيماري با کاهش عملکرد انسولين همراه است. هم چنين، توده و عملکرد عضلاني تحت تاثير سيتوکين هاي مختلفي قرار دارد. سيتوکين هايي مانند اينترلوکين ۶، فاکتور نکروزدهنده تومور و اينترلوکين ۱۵ به هنگام ورزش بيشترين اثر را بر توده عضلاني دارند. اين مقاله مروري بر مطالعه ميوکين ها متمرکز شده و تنظيم آن ها را با ورزش و نقش آن ها را در تنظيم ايمني و متابوليسم بررسي مي کند. هم چنين، در اين مقاله اثر سيتوکين ها بر توده و عمکلرد عضلاني نيز بررسي شده است.