سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکرم عباسی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا مقبلی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
نادره عبدالمطلبی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امولسیفایر پلی(وینیل الکل)، (PVA) با وزن های مولکولی مختلف ساخته شد. برای این منظور، ابتدا پلی (وینیل استات)(PVAc)به روش توده ای تهیه گردید و از هیدرولیز آن پلی وینیل الکل تهیه شد. سپس با استفاده از امولسیفایرهای تهیهشده لاتکس هایPVAc به روش پلیمریزاسیون امولسیونی تهیه گردید. در این تحقیق، اثر وزن مولکولی PVA ساخته شده برسینتیک واکنش پلیمریزاسیون امولسیونی وینیل استات(VAc) و برخی مشخصه های محصول مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مطابق با نتایج بدست آمده، با افزایش وزن مولکولیPVA سرعت واکنش پلیمریزاسیون VAc به مقدار قابل توجهی افزایش یافت. این رفتار را می توان به کاهش انحلالPVA در اثر افزایش وزن مولکولی آن و افزایش هسته گذاری در مرحلهنخست پلیمریزاسیون امولسیونی ارتباط داد. از طرف دیگر، با استفاده از داده های سینتیکی بدست آمده و روابط مربوط به سینتیک و اکنش پلیمریزاسیون امولسیونی تعداد و اندازه ذرات لاتکس محاسبه گردید. با افزایش وزن مولکولی امولسیفایرPVAتعداد ذرات لاتکس و محتوای ژل PVAc افزایش یافت و در مقابل اندازه ذرات کاهش یافت.