سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهران الهامی فرد – مرکز تحقیقات نیشکر ( شرکت توسعه نیشکر صنایع جانبی )
سیروس جعفری – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

ویناس (vinasse) به پساب صنایع الکل سازی گفته می شود که پس از تقطیر الکل بر جای می ماند . بطور متوسط برای تولید هر لیتر الکل ۱۲ لیتر ویناس تولید می شود . ویناس ماده ای با رنگ قهوه ای تیره و بوی شکر سوخته می باشد که غنی از پتاسیم، کلسیم و منیزیم و مقادیری ازت و فسفر استدر کشورهای امریکا لاتین مصرف ویناس در مزارع نیشکر با بافت سبک باعث افزایش عملکرد شده استبدلیل غنی بودن ویناس از پتاسیم می تواند در صورت اضافه شدن این ترکیب به خاک پتاسیم قابل جذب خاک را افزایش دهددر هند ویناس پتاسیم تبادلی خاک را به طور معنی داری افزایش داد۳ یکی از نگرانی های مصرف ویناس افزایش شوری خاک می باشد . این امر به خصوص برای نیشکر که به شوری نسبتا حساس است، بسیار مهم باشد . با توجه به اینکه کارخانه الکل سازی از ملاس نیشکر در کشت و صنعت دعبل خزاعی احداث شده است و سالانه حجم زیادی ویناس تولید می گردد، این مطالعه به منظور امکان استفاده از ویناس در مزارع نیشکر با اهداف ذیل به اجرا در آمد : -۱ بررسی اثر سطوح مختلف مصرف ویناس بر روی خصوصیات شیمیایی خاک -۲ بررسی اثر سطوح مختلف ویناس بر مولفه های رشد کمی و کیفی نیشکر