مقاله اثر پارامترهاي فرايند ساخت روي اندازه ريزگوي هاي ژلاتين- نانوهيدروكسي آپاتيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در علوم و تکنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۲۸۵ تا ۲۹۴ منتشر شده است.
نام: اثر پارامترهاي فرايند ساخت روي اندازه ريزگوي هاي ژلاتين- نانوهيدروكسي آپاتيت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريزگوي
مقاله نانوكامپوزيت
مقاله ژلاتين- نانوهيدروكسي آپاتيت
مقاله اندازه ذرات
مقاله مدل رويه پاسخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري خولنجاني شاداب
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاده حميد
جناب آقای / سرکار خانم: عترتي خسروشاهي سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ريزگوي هاي ژلاتين- هيدروكسي آپاتيت، به تازگي به عنوان پركننده هاي استخواني و حامل هايي براي دارورساني به بافت هاي استخواني مطرح شده اند. از آن جا كه اندازه اين ريزگوي ها روي كارايي آنها اثر به سزايي دارد، در اين پژوهش، اثر پارامترهاي فرايند ساخت روي اندازه ريزگوي هاي ژلاتين- نانوهيدروكسي آپاتيت بررسي شده است. براي ساخت ريزگوي هاي ژلاتين- نانوهيدروكسي آپاتيت روش امولسيون آبي- آلي و به دنبال آن استخراج حلال به كار گرفته شده است. مدل رويه پاسخ با دو متغير سرعت هم زن  ونسبت حجمي فاز آبي به آلي در سه سطح براي طراحي آزمون ها استفاده شده است. اندازه ريز گوي ها با استفاده از ميكروسكوپ نوري اندازه گيري شده است. ميكروسكوپ الكترون پويشي براي مطالعه شكل شناسي ريزگوي و توزيع نانوذارت هيدروكسي آپاتيت در ريزگوي و روش تجزيه پراكندي انرژي پرتو X براي تهيه نقشه عنصري كلسيم به كار گرفته شده است. بررسي آماري نتايج حاصل از اندازه گيري اندازه ذرات نشان مي دهد، سرعت هم زن اثر بيشتري در مقايسه با نسبت حجمي فاز آبي به آلي روي اندازه ذرات دارد. بررسي هاي شكل شناسي حاكي از تشكيل ريزگوي ها با شكل كروي و سطحي صاف است. مطالعات نقشه عنصري كلسيم نشان مي دهد، نانوذرات هيدروكسي آپاتيت به طور يكنواخت در ريزگوي توزيع شده اند.