مقاله اثر پارامترهاي مختلف بر توان جذبي زئوليت طبيعي کلينوپتيلوليت براي حذف گاز دي اکسيد نيتروژن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: اثر پارامترهاي مختلف بر توان جذبي زئوليت طبيعي کلينوپتيلوليت براي حذف گاز دي اکسيد نيتروژن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دي اکسيد نيتروژن
مقاله زئوليت کلينوپتيلوليت
مقاله جذب سطحي
مقاله دانه بندي
مقاله ظرفيت جذب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري نبي اله
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي نژاد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اصيليان مهابادي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مفرشي آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: دي اکسيد ازت NO2 گازي سمي است که تهديدي براي سلامتي انسان و محيط زيست به حساب مي آيد و حذف آن از محيط کار و زندگي ضروري است.
روش ها: در اين تحقيق زئوليت طبيعي و ايراني کلينوپتيلوليت براي حذف گاز NO2 مورد آزمايش قرار گرفت. اين زئوليت بعد از خرد کردن به دو اندازه ۱ و ۲ ميلي متر در دماهاي ۴۲۰-۳۸۰°C به مدت ۲۰ دقيقه فعال سازي گرديد. گاز NO2 از واکنش مس با اسيد نيتريک، حاصل و براي تهيه غلظت هاي مختلف با مقدار کافي هوا مخلوط گرديد. براي انجام اين بررسي يک ست آزمايشگاهي تهيه شد که در آن گاز NO2 با غلظت هاي ۲۰، ۳۰ و ۴۵ppm از ميان بستر جاذب زئوليت عبور داده و پارامترهاي مختلف موثر بر جذب NO2 شامل غلظت، ارتفاع، قطر بستر، دانه بندي و دماي فعال سازي زئوليت بررسي گرديد.
يافته ها: توان جذبي اين زئوليت براي گاز NO2 در شرايط مختلف از حداقل ۰٫۳۵ درصد وزني براي دانه بندي ۲mm و غلظت ۲۰ppm گاز تا ۱٫۵ درصد وزني براي زئوليت با دانه بندي ۱mm و غلظت ۴۵ppm متغير است. دماي فعال سازي ۴۲۰°C به مدت ۲۰ دقيقه، بهترين نتيجه را براي حذف گاز NO2 نشان داد. توان جذبي زئوليت در دانه بندي ۱mm بيشتر از ۲mm بود.
نتيجه گيري: کاهش پارامترهايي مانند قطر و ارتفاع بستر، توان جذبي زئوليت را کاهش، ولي افزايش غلظت گاز عبوري آن را افزايش داد. با شرايط فعلي، استفاده از اين زئوليت در ماسک هاي تنفسي توصيه نمي شود.