سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا عباس نیا – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
علی خوش رفتار – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

میزان خسارت وارد به ساختمانهای بتنی مسلح ناشی از زمین لرزه، به عوامل مختلفی چون خصوصیات زمین ساختی منطقه، خصوصیات زمین لرزه و کمیت و کیفیت ساختمان ها بستگی دارد. یکی از مهمترین عوامل، وضعیت ساختمان از نظر میزان افت می باشد. به منظور بررسی اثر پارامترهای زوال در میزان خسارت وارد به ساختمان های بتنی مسلح، از مطالعه چندین ساختمان،براساس رفتار دینامیکی غیرخطی آنها استفاده شده است. پدیده های افت سختی و مقاومت، به عنوان پارامترهای موثر بر میزان خسارت وارد به ساختمان ها انتخاب شده اند. برای مطالعه رفتار دینامیکی غیرخطی ساختمان های مذکور که با سیستم قاب خمشی طرح گردیده اند، از نرم افزارIDARC استفاده شده است. بر مبنای نتایج بدست آمده، سازه به ازای افت مقاومت بیش از ۴۰درصد یا افت سختی بیش از ۵۰ درصد، متحمل خسارات سازه ای شدید می گردد.