سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میلاد حیدری قلعه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ناصر احسانی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حمید رضا بهاروندی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سید اکبر صادقی فدکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

فوم های آلومینیومی A356 با سلول بسته با اضافه کردن مواد پدید آورنده گاز (هیدرید تیتانیم) به مذاب تولید شدند. در این مقاله اثر دما و زمان فوم شدن و مقدار هیدرید تیتانیم اضافه شده، بر چگالی فوم و ساختار سلولی قطعات مورد بررسی قرار گرفت. فرآِند فوم شدن در دماهای ۷۵۰-۶۵۰ درجه سانتیگراد و در زمان های فوم شدن ۳۰ ثانیه تا ۲ دقیقه، با اضافه کردن ۲-۱ درصد وزنی هیدرید تیتانیوم انجام شد. فوم های تولید شده تحت شرایط مختلف فوم شدن، دارای سلول هایی با اندازه متوسط ۸/۲- ۴ میلیمتر، چگالی نسبی ۰/۴۵-۰/۳ و تخلخل ۷۰- ۵۵% می باشند. مشاهده شد که فوم های تولید شده در دمای ۷۰۰ درجه سانتیگراد با زملن فوم شدن ۱ دقیقه و ۱/۵ درصد وزنی هیدرید تیتانیم، نسبت به بقیه نمونه ها دارای ساختار سلولی همگن تر و عیوب کمتری می باشند. با افزایش دمای فوم شدن، مقدار هیدرید تیتانیوم و زمان فوم شدن، اندازه سلول ها و میزان تخلخل افزایش و چگالی فوم کاهش یافت.