سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جواد ملا – کارشناس ارشد گرایش ریخته گری دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
مهدی کنشلو – کارشناسی ارشد گرایش شناسایی و انتخاب مواد
حسین اشوری – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

جدایش مذاب و جامد بهنگام شکل دهی الیاژ ZA27 در حالت نیمه جامد بوسیله روش اکستروژن معکوس مورد بررسی قرارگرفت. مشخص شد که همواره با افزایش سرعت سنبه از شدت جدایش کاسته میشود درحالیکه روند تغییرات شدت جدایش برحسب قطر سنبه خود تابعی از سرعت سنبه است در سرعتهای سنبه بالا سنبه های کوچک از کارایی بالاتری در کاهش شدت جدایش برخوردارند در حالیکه در سرعتهای سنبه کم شدت جدایش فازی با استفاده از سنبه های بزرگتر تقلیل می یابد.