سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی عمورضایی – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
سید حمیدرضا مداح حسینی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش کامپوزیت های مغناطیسی نرم به روش فشردن گرم تولید شده اند. نمونه های حاوی درصدهای مختلف از رزین فنولیک در فشارهای ۴۵۰MPa تا ۹۵۰ Mpa در دماهای ۱۵۰ تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد برای مدت ۳۰ تا ۹۰ دقیقه پرس شده و در نهایت در زمان های ۸ تا ۷۲ ساعت عملیات حرارتی شده اند. سپس مقاومت الکتریکی و خواص مغناطیسی نمونه ها اندازه گیری شد.
نتایج حاصله نشان می دهند که تا فشار ۸۵۰ MPa، افزایش فشار فشردن سبب افزایش چگالی شار مغناطیسی می شود، ولی فشارهای بالاتر منجر به افت آن می گردد. بررسی اثر پارامترهای فرایند بر مقاومت الکتریکی نیز نشان داد که افزایش فشار فشردن، افزایش زمان عملیات حرارتی و کاهش درصد وزنی رزین باعث کاهش مقاومت الکتریکی نمونه ها می شود.