سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مرتضی عمورضایی – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
سید حمیدرضا مداح حسینی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش، روشی جدید برای تولید کامپوزیت های مغناطیسی نرم به کار رفته است. در این پژوهش کامپوزیت های مغناطیسی نرم به روش فشردن گرم تولید شده اند. نمونه های حاوی درصدهای مختلف از رزین فنولیک در فشارهای ۴۵۰MPa تا ۹۵۰ Mpa در دماهای ۱۵۰ تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد برای مدت ۳۰ تا ۹۰ دقیقه پرس شده و در نهایت در زمان های ۸ تا ۷۲ ساعت عملیات حرارتی شده اند. سپس چگالی و استحکام فشاری نمونه ها اندازه گیری شدند. همچنین سطح شکست نمونه ها با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد مطالعه قرار گرفته است.
نتایج حاصله نشان می دهند که تا فشار ۸۵۰ MPa، افزایش فشار فشردن سبب افزایش چگالی و استحکام نمونه ها می شود، ولی فشارهای بالاتر منجر به افت خواص مذکور می گردد. همچنین مشخص گردید که افزایش دما و زمان پرس گرم نقش قابل ملاحظه ای در افزایش چگالی نمونه ها دارد. پس از بررسی سطح شکست نمونه ها با میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص گردید که سطح شکست تمامی نمونه هایی که در فشار کمتر از ۸۵۰MPa فشرده شده بودند مشابه یکدیگر بوده و شکست از نوع جدایشی می باشد، در حالیکه شکست نمونه هایی که در فشارهای بالاتر از ۸۵۰MPa فشرده شده بودند از نوع درون دانه ای بوده است. این تغییر مد شکست را می توان به ترک ایجاد شده در ذرات پودر آهن در فشارهای خیلی بالا نسبت داد. در بررسی های میکروسکوپ نوری این ترک ها به وضوح قابل مشاهده است.