سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید عباس وزیری – دانشگاه تربیت مدرس
محمد جواد ترکمنی – آزمایشگاه ملی علوم و تکنولوژی لیزر
سعید شبستری – دانشگاه علم و صنعت ایران
حمید رضا شاهرودی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

آلیاژ سازی لیزری با استفاده از لیزر Nd-YAG تپی با تابش انرژی ۱۰ تا ۱۲ ژول بر سطح آلومینیوم پیش پوشش داده شده از نیکل انجام شده است . در این تحقیق اثر پارامترهای لیزری مانند انرژی تپقطر پرتو و سرعت روبش برمیکرو ساختار و خواص لایه آلیاژی شده بررسی شده است . آلیاژ تشکیل شده در این تحقیق شامل فازهای سخت بین فلزی نیکل آلومیناد می باشد که سختی حاصل از این آلیاژ سازی تا حدود ۱۰ برابر سختی آلومینیوم زیر سازه افزایش یافته است .