سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حامد تفضلی شادپور – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
شاهرخ شاه حسینی –

چکیده:

صمغ زانتان پرکاربردترین پلی ساکارید میکروبی است و بوسیله میکرواورگانیسم زانتوموناس کمپستریس تولید می شود. این ماده معمولا از طریق فرایند کشت ناپیوسته تولید می گردد. مشکل اصلی در این فرایند افزایش شدید ویسکوزیته محیط کشت با افزایش غلظت محصول است. افزایش ویسکوزیته به حدی است که خیلی زود باعث ممانعت در انتقال اکسیژن و در نتیجه مرگ میکرواورگانیسم ها می گردد. در این مقاله ضمن پیشنهاد فرایندی جدید که در آن از میکروفیلتراسیون برای ثابت نگه داشتن غلظت زانتان استفاده می شود اثرات پارامترهای اختلاف فشار دو طرف فیلتر, دبی
خوراک ورودی به فیلتر و غلظت اولیه زانتان بررسی شدند.