سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی قربانی پرور – شرکت تولیدی ایران تایر، امور تکنولوژی، کارشناس امور تکنولوژی
علیرضا بهارلو – کارشناس امور تکنولوژی

چکیده:

در گام داخلی تایرهای بدون تیوب، از کائوچوهای هالوبیوتیل استفاده می شود. این کائوچوها مقاومت خوبی در برابر نفوذ هوا از خود نشان می دهند، چسبندگی این گام به لایه اول و نفوذ ناپذیری آن بسیار مهم می باشد.
در این مقاله اثر افزایش رزین چسب به آمیزه گام داخلی هم پخت کردن آن با آمیزه لایه اول و استفاده از NR همراه با هالوبیوتیل در گام داخلی بر روی خواص فیزیکی، مکانیکی، پخت و چسبندگی و اثر روش سوم بر روی نفوذناپذیری مورد بررسی قرار گرفته است. هر سه روش فوق باعث بهبود نسبی چسبندگی شده اند، اما برخی از موارد فوق میتوانند باعث کاهش ایمنی فرایند و اشکال در فرایند ساخت تایر شوند.