سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

طناز افغانی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
روح اله باقری – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدصادق نهضت – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

لاتکس های حاصل از متیل متاکریلات (MMA) و بوتیل اکریلات (BA) بوسیلة کوپلیمریزاسیون امولسیونی نیمه پیوسته تهیه شدند. دستور العمل سنتز و فرمولاسیون تهیة این نمونه ها در مقالة (I) آورده شده است.در این مقاله اثر نسبت مولی امولسیفایرها، غلظت محلول آغاز گر و نسبت مولی مونومرها بر روی خواص فیزیکی لاتکس های حاصل گزارش می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش در نسبت مولی امولسیفایرها باعث افزایش گرانروی، درصد جذب آب، زمان خشک شدن شد. پس از اندازه گیری خواص رزین ها بهترین نمونه با گرانروی ۲۸/۵ ثانیه، جذب آب ۳/۸۹ درصد (پس از سه روز)، زمان خشک شدن ۲۰ دقیقه و مقدار چسبندگی ۳B به دست آمد.