سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا نائینی – واحد تحقیقات خاک و آب قم
امیرحسین خوشگفتار – خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
امیرحسین کوچه باغی – واحد تحقیقات خاک و آب قم

چکیده:

یکی از اساسی ترین مشکلات بخش کشاورزی شوری آب و خاک می باشد در اراضی شور افزایش غلظت سدیم محلول خاک منجر به کاهش جذب پتاسیم به وسیله گیاه میگردد جهت بررسی اثر پتاسیم در مقاومت به شوری ارقام گندم این آزمایش به صورت فاکتوریل با دو فاکتور رقم گندم و پتاسیم (شامل چهار سطح ) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در کرت هایی به ابعاد ۳*۲ متر در بخش حومه استان قم ارا گردید.