سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مجتبی محمودی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
مهرداد شهابیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پتاسیم عنصری ضروری در تنظیم بالانس یونی در سلول، توسعه مناسب اندازه میوه و تنظیم ضخامت پوست در مرکبات می باشد. پتاسیم میوه مرکبات را خوش نرگ تر و خوش طعم تر می نماید. مقاومت درختان را در برابر تنش های محیطی از جمله سرما، آفات و بیماریها افزایش و کارآیی ازت و روی را نیز بالا میبرد. فعالیت آنزیم ها، فعالیت سلول های روزنه، فتوسنتز، استفاده موثرتر از آب نیز به پتاسیم کافی نیاز دارد.درختان مرکبات نیاز نسبتا زیادی به پتاسیم برای دستیابی به عملکرد و بهبود کیفیت بویژه برای مصارف تازه خوری دارند. برای برداشت ۲۴ تن پرتقال والنسیا ازت ۴۴، فسفر ۴، پتاسیم ۴۳، کلسیم ۱۹ و منیزیم ۴ کیلوگرم و حدود ۱ کیلوگرم نیز ریزمغذیها نیاز می باشد (۲).
نتایج بررسی های انجام شده روی پرتقال محلی جهرم نشان داد که با مصرف سالیانه ۵۰۰ گرم سولفات پتاسیم برای هر درخت بارده می توان نیاز آبیاری درختانپرتقال را حدود ۳۰۰۰ متر مکعب در هکتار کاهش داد بدون اینکه بر کمیت و کیفیت محصول لطمه ای وارد شود (۱).در آزمایشی اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم از نظر عملکرد با هم تفاوت معنی داری نداشته است و لیکن نسبت به تیمار بدون پتاسیم بیش از ۵/۳ تن در هکتار افزایش عملکرد در سطح یک درصدمشاهده گردید. مصرف پتاسیم در سطوح بالا میزان K، میزان عصاره و اسید سیتریک را در میوه افزایش داد (۲). محلول پاشی ترکیبات مختلف پتاسیم موجب افزایش رشد طولی و تعداد برگ در ساقه در سه مرحله رشد بهاره، تابستانه و پاییزه گردید (۳).
بر اساس گزارش حاصل از یک آزمایش کاربرد ۱ تا ۳ کیلوگرم پتاسیم در سال همراه با روی موجب افزایش تعداد میوه های با اندازه درشت و متوسط در درختان پرتقال والنسیا گردید. هم چنین غلظت Zn , K برگ با میوه های با اندازه درشت و متوسط همبستگی مثبت و بامیوه های ریز همبستگی منفی نشان داد (۴).
محلول پاشی کلرور پتاسیم با غلظت ۱ درصد بر میوه لیمو مورد آزمون قرار گرفت . درمقایسه با شاهد وزن میوه، عملکرد میوه در هر درخت،املاح محلول، عصاره، اسید آسکوربیک و میزان اسیدیته کل به ترتیب از ۷۴ به ۱۱۳/۳ گرم، ۲۳/۸۳ به ۳۲/۸۳ کیلوگرم، ۸/۶۷ به ۹/۳۶ درصد، ۴۱/۵۵ به ۴۵/۷۴ درصد، ۵۳/۸۳ به ۶۰/۱۳ میلی گرم در ۱۰۰ میلی لیتر، ۷/۱۱ به۷/۷۳ گرم در ۱۰۰ میلی لیتر عصاره افزایش داد (۵). این تحقیق با هدف بررسی اثر کود کلرور پتاسیم بر عملکرد و خصوصیات کیفی میوه پرتقال تامسون ناول و مقایسه آن با کود سولفات پتاسیم اجرا گردید.