سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اسماعیل اسماعیل زاده – دانشیار ، دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک
غلامرضا تطهیری – کارشناس ارشد ، موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران

چکیده:

از جمله راهکارهای کنترل نیروی درگ وارد بر استوانه، کنترل لایه مرزی تشکیل شده روی استوانه می باشد. یکی از روش های موثر و نوین در کنترل لایه مرزی ورقه ای، استفاده از میدان های الکتریکی با ولتاژ بالا درجریان سیال است. درچنین شرایطی به علت بررسی توام معادلات میدان های الکتریکی و معادلات اساسی جریان سیال، مساله تحت عنوان الکتروهیدرونامیک EHD بحث می شود. برای بررسی این موضوع، معادلات پیوستگی و مومنتم برای میدان سیال و معادلات پایستاری جریان الکتریکی و پواسون برای الکتریسیته به صورت عددی و به روش حجم محدود حل شده اند. در این پژوهش از دو الکترود سیمی و دو الکترود صحفه ای برای اعمال میدان الکتریکی استفاده شده است. با استفاده از نتایج حاصله مشاهدهشد که، نحوه تاثیر گذاری میدان های الکتریکی بر میدان جریان سیال به شدت تابع هدسه الکترودها و شدت میدان الکتریکی است. با اعمال ایننیروها، مومنتم ذرات و بنابراین وسعت آنها در لایه مرزی افزایش می یابد. همچنین با افزایش عدد رینولدز این تاثیرات کاهش می یابد.