سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک ژاله – گروه فیزیک دانشگاه بوعلی سینا همدان ، ایران
ابراهیم حسنی – گروه فیزیک دانشگاه بوعلی سینا همدان ، ایران

چکیده:

اثر پردازش پلاسما rf اکسیژن روی انرژی آزاد سطح مورفولوژی و خواص اپتیکی پلی کربنات مطالعه شده است پلاسمای گازی توسط یک مولد فرکانس رادیویی ۱۳٫۵۶ مگاهرتز بر انگسخته میشود تغییرات در خواص سطحی تابعی از زمان پردازش پلاسما است برای اندازه گیری دقیق زاویه تماس قطرات خیلی کوچک بی شکل مایع در تماس با مواد از روش بیکرمن استفاده شده که مولفه های قطبشی و پراکندگی انرژی آزاد سطح پلیمر را تعیین میکند Kaelble-Uy _ Owens-Wendt به طور مستقل اثبات کردند که انرژی سطحی کل یک جامد gمیتواند بوسیله جمع توزیع از مولفه های نیروی پراکندگی gو قطبشیg بدست آیدبررسی ها نشان میدهد که پردازش توسط پلاسما RFبه افزایش در مولفه قطبشی پلی کربنات منجر میشود تغییرات در gوg انرژی آزاد سطح پلی کربنات بر پایه داده های زاویه تماس بدست آمده اند مورفولوژی نمونه های پردازش شده با پلاسما توسط میکروسکوپ جاروبگر الکترونی بررسی گردید آنالیز ATR , و سختی سنجی نمونه ها انجام شد