سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داریوش مولا – ph,D مهندسی شیمی، استاد دانشگاه شیراز
علی نادری – MSc، مهندسی شیمی، کارشناس ارشد پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

در این تحقیق اثر حضور پلیمرها به عنوان یک عامل کاهش دراگ بر روی کاهش افت فشار در جریانهای دو فازی نفت و هو در حالت لخته ا ی (اسلاگ) در لوله های افقی مورد بررسی قرار می گیرد. در ابتدا یک واحد پایلوت آزمایشگاهی ساخته شد. قسمت اصلی تست این پایلوت شامل یک لوله صاف از جنل پلی کربنات به طول ۱۰/۳ متر و قطر داخلی ۲/۵۴ سانتیمتر و یک لوله زبر از جنسآهن گالوانیزه به طول ۸/۸ متر و قطر ۱/۲۷ سانتیمتر و یک لوله زبر دیگر از جنس آهن گالوانیزه به طول ۸/۸ متر و قطر ۲/۵۴ سانتیمتر بوده است. پلیمر بکار رفته شده در این آزمایش یک پلی آلفاالفین به نام پلی ایزوبوتیلین می باشد. درصد کاهش دراگ در آزمایشات در حضور این پلیمر بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که اضافه کردن این پلیمر تا حدی باعث کاهش افت فشار می شود ولی مقدار بهینه ای برای غلظت پلیمر وجود دارد که پس از آن میزان کاهش افت فشار ثابت می مان. دراین سری آزمایشات کاهش افت فشاری در حدود ۴۰ درصد با استفاده از این پلیمر بدست آمده است.