مقاله اثر پوشش پلاستيکي و ورقه هاي بي سولفيت سديم بر انبارماني انگور (Vitis vinifera) رقم رشه (سياه سردشت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۴۵۷ تا ۴۷۱ منتشر شده است.
نام: اثر پوشش پلاستيکي و ورقه هاي بي سولفيت سديم بر انبارماني انگور (Vitis vinifera) رقم رشه (سياه سردشت)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عمر انباري
مقاله ورقه هاي آزاد کننده دي اکسيد گوگرد
مقاله باقيمانده سولفيت و تغيير طعم ميوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دولتي بانه حامد
جناب آقای / سرکار خانم: جليلي رسول
جناب آقای / سرکار خانم: سامط خالد
جناب آقای / سرکار خانم: اماني عزيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش اثر نوع پوشش بسته بندي و محل قرار گيري ورقه هاي آزاد کننده گاز دي اکسيد گوگرد برکنترل پوسيدگي هاي قارچي، صفات کيفي و باقيمانده سولفيت در انگور رشه (سياه سردشت) طي نگهداري در سردخانه در دو سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ مورد بررسي قرار گرفت. اثر سه سطح متفاوت ورقه هاي سولفور با غلظت يک گرم بر کيلوگرم (يک ورقه کامل در بالاي جعبه، نصف ورقه در بالاي و نصف ديگر در پايين جعبه و بدون ورقه سولفور) همراه با دو نوع پوشش پلاستيکي (سوراخ دار و بدون سوراخ) و چهار زمان نمونه برداري (قبل از انبارداري ۴۵، ۹۰ و ۱۳۵ روز) در طول دوره نگهداري (۱۳۵ روز) در سردخانه، بر درصد کاهش وزن، سفيد شدگي حبه ها، درصد آلودگي قارچي، خشکيدگي و تغيير رنگ چوب خوشه، چروکيدگي حبه ها، طعم و مزه و باقيمانده سولفيت داخل حبه ها اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که تيمار ورقه هاي سولفور در طي زمان انبارداري به طور معني داري ميزان کاهش وزن، چروکيدگي چوب خوشه و حبه، آلودگي قارچي و پوسيدگي را کاهش و مقدار سفيد شدگي حبه ها و تغيير طعم و مزه را افزايش داد. تيمار پوشش بدون سوراخ به طور معني داري ميزان کاهش وزن و خشکيدگي چوب خوشه را کاهش داد. بيشترين مقدار سولفيت به ترتيب با مقادير ۱۷٫۵ و ۱۵٫۵۸ قسمت در ميليون در تيمار يک و دو ورقه سولفور همراه پوشش بدون سوراخ بدست آمد. در حاليکه در پوشش سوراخ دار مقدار سولفيت در هر دو تيمار کاربرد ورقه هاي سولفور ۹٫۳۴ قسمت در ميليون بود که از حد مجاز ۱۰ قسمت در ميليون پايين تر بود. براي افزايش عمر نگهداري انگور رشه، کاهش سفيد شدگي و تغيير طعم و مزه انگور در سردخانه با کمترين باقيمانده سولفيت در ميوه ها، استفاده از يک ورقه سولفور در بالاي انگورهاي بسته بندي شده با پوشش پلاستيکي سوراخ دار و يا استفاده از نصف ورقه با پوشش بدون سوراخ توصيه مي شود.