مقاله اثر پيش تيمار بذر توسط ساليسيليک اسيد بر رشد و برخي از شاخص هاي فيزيولوژيک و بيوشيميايي در شاهي (Lepidium sativum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زيست شناسي گياهي از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: اثر پيش تيمار بذر توسط ساليسيليک اسيد بر رشد و برخي از شاخص هاي فيزيولوژيک و بيوشيميايي در شاهي (Lepidium sativum)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پراکسيد هيدروژن
مقاله ساليسيليك اسيد
مقاله شاهي
مقاله کاتالاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: اسرار زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: پورسيدي شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساليسيليك اسيد، يک تنظيم کننده رشد گياهي است. اين ماده در فرآيندهاي فيزيولوژيک گوناگون رشد و نمو دخالت داشته، همچنين نقشي فعال در پاسخ هاي دفاعي گياه ايفا مي کند. در اين بررسي، به علت اهميت شاهي (Lepidium sativum) به عنوان دارو و غذا و نيز ارزش اقتصادي آن، اثر ساليسيليك اسيد با غلظت هاي مختلف ۰، ۰٫۰۱، ۰٫۰۵ و ۰٫۱ ميلي مولار بر بعضي فاکتورهاي رشد و بيوشيميايي گياه بررسي گرديد. مطالعات نشان داد در گياهان تيمار شده با ساليسيليك اسيد ۰٫۰۵ و ۰٫۱ ميلي مولار، طول ساقه و ريشه افزايش يافت. علاوه بر اين، محتواي پر اکسيد هيدروژن در تيمارهاي ۰٫۰۱، ۰٫۰۵ و ۰٫۱ ميلي مولار در مقايسه با شاهد، افزايش نشان داد. تيمار ۰٫۰۱ ميلي مولار جذب روي و منگنز را نسبت به شاهد افزايش داد، در حالي که محتويات کاروتنوئيد و آنتوسيانين در غلظت هاي ۰٫۰۱، ۰٫۰۵ و ۰٫۱ ميلي مولار نسبت به شاهد کاهش يافتند. فعاليت کاتالاز و محتواي مالون دي آلدييد در غلظت ها ۰٫۰۵ و ۰٫۱ ميلي مولار ساليسيليك اسيد نسبت به شاهد کاهش يافتند.