مقاله اثر پيش فرض هاي متعارض در سياستگذاري علم و فناوري: موردكاوي فرايند تصويب قانون ايمني زيستي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سياست علم و فناوري از صفحه ۴۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: اثر پيش فرض هاي متعارض در سياستگذاري علم و فناوري: موردكاوي فرايند تصويب قانون ايمني زيستي در ايران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمني زيستي
مقاله فناوري زيستي
مقاله قانونگذاري
مقاله پروتکل کارتاهنا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوزنچي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي نيا اسكندر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قانون ايمني زيستي کشور، در ارتباط با فناوري زيستي و مواجهه با ريسک هاي احتمالي آن، پس از حدود ۸ سال کشمکش و اختلاف نظر ميان وزارتخانه و سازمان هاي درگير در ارديبهشت ماه ۱۳۸۸ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اما شواهد موجود نشان مي دهد که اين قانون نه تنها کمکي به حل مسايل کشور نمي تواند بکند، بلکه احيانا به معضلات موجود دامن نيز خواهد زد. موضوع مورد بحث اين مقاله، بررسي کشمکش ها و اختلاف هايي گسترده پيرامون قانون ايمني زيستي و قانونگذاري در حوزه فناوري زيستي است. اختلاف نظر و کشمکش هاي گسترده در سيستم هاي سياستگذاري حکومت ها و دولت ها، به خصوص زماني که ريسک، علم و فناوري با يکديگر گره مي خورند يکي از حوزه هايي است که پژوهشگران حوزه سياستگذاري علم و فناوري به صورت جدي به آن پرداخته اند. مقاله حاضر عقيده دارد که وجود مجموعه اي از پيش فرض هاي جهت دهنده و متعارض درون سيستم قانون گذاري کشور باعث فقدان شکل گيري تفاهم و رسيدن به پارادايم مشترک و در نتيجه دامنه داري اختلاف ها گرديده است. در ادامه با توسعه چارچوبي که مناسب شرايط ايران است، چنين پيش فرض هايي احصاء گرديده و تفاوت هاي ميان آنان و اثر آنها بر فقدان شکل گيري تفاهم آشکار مي گردد. از منظر ارايه راهکار، مادامي که چنين پيش فرض هايي درون سازمان هاي دخيل در اين موضوع وجود داشته باشد، کشمکش ها ادامه خواهد يافت و بنابراين به جاي بحث در مورد سازوکارهاي اجرايي، مقاله پيشنهاد مي دهد کنشگران بايد ابتدا در ارتباط با پيش فرض هاي احصاء شده در مقاله به بحث و تبادل نظر بپردازند تا در سايه تفاهم ايجاد شده بتوانند به سمت سازوکارهاي اجرايي حرکت کنند.