مقاله اثر پيش مداواي افدرين و ليدوکائين بر شدت درد هنگام تزريق پروپوفل و تغييرات هموديناميک ناشي از آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۰۵ تا ۲۰۹ منتشر شده است.
نام: اثر پيش مداواي افدرين و ليدوکائين بر شدت درد هنگام تزريق پروپوفل و تغييرات هموديناميک ناشي از آن
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروپوفل
مقاله افدرين
مقاله درد
مقاله ليدوکائين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خضري مرضيه بيگم
جناب آقای / سرکار خانم: ياري حميده
جناب آقای / سرکار خانم: آصف زاده سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: كيالها حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هدف از اين مطالعه، مقايسه اثر پيش مداواي افدرين و ليدوکائين بر شدت درد هنگام تزريق پروپوفل و تغييرات هموديناميک ناشي از آن مي باشد.
مواد و روش ها: در يک کارآزمايي باليني دوسوکور تصادفي شده با کد اخلاق ۲۷۶۶، ۹۹ بيمار با ASA کلاس I و II در سنين ۵۰-۲۰ سال که کانديد عمل جراحي الکتيو با روش بيهوشي عمومي در بيمارستان شهيد رجايي قزوين در سال ۱۳۸۸ بودند و سابقه بيماري قلبي، نورولوژي و آلرژي نداشتند وارد مطالعه شدند و به صورت کاملا تصادفي به ۳ گروه تقسيم شدند. از طريق وريد پشت دست، يک دقيقه قبل از اينداکشن با پروپوفل، به گروه L،۴۰ ميليگرم ليدوکائين و به گروه E،۳۰ ميکروگرم بر کيلوگرم افدرين و به گروه P،۲ سيسي نرمال سالين تزريق شد. درد هنگام تزريق پروپوفل بر اساس مقياس درد چهره (FPS: Face Pain Scale) ارزيابي شد و فشار خون سيستوليک و دياستوليک و ضربان قلب قبل از اينداکشن، قبل از لوله گذاري و بعد از لوله گذاري اندازه گيري و ثبت شد. اين مطالعه برگرفته از پايان نامه دستياري مي باشد.
يافته ها: تغييرات هموديناميک، ميزان بروز و شدت درد در گروه ليدوکائين کمتر از ساير گروه ها بود. ميانگين FPS در گروه افدرين نسبت به گروه نرمال سالين کمتر بود، ولي اين اختلاف از لحاظ آماري معني دار نبود.
بحث و نتيجه گيري: پيش مداواي افدرين با دوز کم ميزان بروز و شدت درد حين تزريق پروپوفل را کاهش مي دهد اما به اندازه ليدوکائين موثر نميباشد. همچنين افدرين بيش تر از ساير گروه ها منجر به ثبات هموديناميک مي شود.