مقاله اثر پيوند بر عملكرد و برخي صفات رويشي دو رقم خيار گلخانه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۲۹۱ تا ۳۰۰ منتشر شده است.
نام: اثر پيوند بر عملكرد و برخي صفات رويشي دو رقم خيار گلخانه اي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايه كدو
مقاله پيوندك
مقاله خيار گلخانه اي
مقاله پيوند
مقاله صفات رويشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي پور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: دشتي فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر پيوند بر عملكرد و برخي صفات كمي و كيفي دو رقم خيار گلخانه اي روبرتو و دانيتو روي ۵ پايه كدو به نام هاي شينتوزا و كايروشينتوزا(Cucurbita maxima × C. moschata) ، كدو تنبل (C. maxima cv. Goriki)، كدوي برگ انجيري(Cucurbita ficifolia. cv. Korodame)  و كدو قلياني (siceraria Lagenaria) مورد بررسي قرار گرفت. عمليات اجرايي اين طرح در سال ۱۳۸۶ و در گلخانه هاي تجاري امزاجرد همدان انجام گرفت. براي اجراي اين طرح از آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در ۴ تكرار استفاده شد. نتايج نشان داد كه نوع پايه تاثير معني داري روي عملكرد و شاخص هاي رشد دارد. خيار پيوندي روي پايه رقم گوريكي داراي بالاترين عملكرد (۸٫۵ كيلوگرم در بوته) بود ولي اختلاف معني داري با پايه شينتوزا (۸٫۱۳ كيلوگرم در بوته) نداشت. گياهان پيوند شده روي كدو قلياني و گياهان غيرپيوندي (شاهد) هر كدام به ترتيب با ۶٫۶ و ۶٫۸ كيلوگرم در بوته، پايين ترين ميزان عملكرد را دارا بودند. خيارهاي پيوندي روي پايه گوريكي، زودرس تر و گياهان غير پيوندي ديررس تر از سايرين بودند. شاخص هاي رشدي نظير ارتفاع بوته، تعداد گره، تعداد شاخه فرعي، تعداد كل ميوه، درصد وزن تر و خشك بوته، ساقه و ريشه، در پايه كدو برگ انجيري بيشتر و در پايه كدو قلياني و گياهان شاهد كمتر از ساير پايه ها بود. نوع رقم خيار بر هيچ يك از صفات رويشي تاثير معني داري نداشت.