سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد جعفر مولایی – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشجوی دکتری، دانشگاه
علی اکبر اکرامی – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

جهت بررسی اثر پیر کرنشی بر خواص کششی و خستگی فولادهای دوفازی با مارتنزیت رشته ای، فولادهای دوفازی (DP) با درصدهای مختلف مارتنزیت رشته ای به دست آمد. نمونه ها تحت پیش کرنش به میزان ۳% در دمای پیر کنشی دینامیکی (۳۰۰ درجه سانتیگراد) قرار گرفتند. اثر پیرکنشی دینامیکی بر خواص کششی دمای اتاق این فولادها بررسی و بحث شد. آزمایشات خستگی به منظور به دست آوردن تاثیر پیر کرنشی دینامیکی بر منحنی تنش- طول عمر خستگی فولادهای DP، قبل و بعد از پیش کرنش در دمای بالا انجام و سطوح شکست خستگی توسط میکروسکوپ اکترونی روبشی (SEM) مطالعه شد. مشخص شد که پیر کرنشی دینامیکی (DSA) در فولادهای DP، باعث افزایش استحکام تسلیم و کششی و کاهش درصد ازدیاد طول تا شکست می شود. خد خستگی فولادهای دو فازی بعد از پیر کنشی دینامیکی افزایش می یابد. مطالعات سطح شکست خستگی نشان داد که رشد ترک خستگی در فولادهای دو فازی با مورفولوژی مارتنزیت رشته ای جهت گیری ترجیحی دارد و مسیر رشد ترک پرپیچ و خم است و از فاز نرمتر می گذرد.