مقاله اثر چهار نوع ماده بستري بر عملکرد و برخي پارامترهاي رشد توت فرنگي در کشت بدون خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۸۳ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: اثر چهار نوع ماده بستري بر عملکرد و برخي پارامترهاي رشد توت فرنگي در کشت بدون خاک
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توت فرنگي
مقاله هيدروپونيک
مقاله خرده چوب
مقاله پرليت
مقاله پيت نارگيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاووسي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: شاهين رخسار پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تحقيقات گسترده اي روي بسترهاي رايج در کشت بدون خاک انجام مي شود تا با در نظر گرفتن مسايل اقتصادي، نوع کشت و اثر اين بسترها روي خصوصيات کمي و کيفي محصول، بستر مناسب هر منطقه مشخص شود. از آن جايي که هزينه بستر، فاکتور مهمي در هزينه هاي توليد در اين نوع کشت مي باشد، تحقيقات اخير عمدتا روي استفاده از بسترهاي بومي با قيمت پايين مي باشد. پژوهش حاضر در قالب طرح آزمايشي بلوک هاي کامل تصادفي با چهار بستر پرليت، پيت نارگيل، خرده چوب و ترکيب پرليت و خرده چوب (به نسبت وزني ۱:۱) با چهار تکرار در گلخانه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در سال ۱۳۸۴ انجام شد. به طور کلي، گياهان پرورش يافته در بستر پيت نارگيل بهبود پارامترهاي رشد نظير وزن تر و خشک بوته (گرم در بوته)، شاخص کلروفيل و تعداد برگ (عدد در بوته) را از خود نشان دادند، در حالي که بستر پرليت موجب افزايش عملکرد (گرم در بوته) و تعداد ميوه (عدد در بوته) گرديد که از لحاظ آماري اختلاف معني داري با بستر خرده چوب نداشت و حتي بستر خرده چوب موجب افزايش مواد جامد محلول (TSS) نيز گرديد. از طرف ديگر، بستر مخلوط خرده چوب و پرليت عملکرد مطلوبي از نظر رشد رويشي و زايشي از خود نشان نداد.