مقاله اثر چگالي لايه مياني اسنج پلي يورتان سخت بر خواص خمشي و فشاري ديواره هاي ساندويچي با جداره هاي اپوکسي-شيشه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۳ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: اثر چگالي لايه مياني اسنج پلي يورتان سخت بر خواص خمشي و فشاري ديواره هاي ساندويچي با جداره هاي اپوکسي-شيشه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديواره هاي (صفحات) ساندويچي
مقاله لايه مياني
مقاله جداره
مقاله اسفنج پلي اتريورتان سخت
مقاله شکست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندري جم جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ديواره هاي ساندويچي از کاربردهاي مواد کامپوزيتي اند. اين ديواره ها داراي دو جداره خارجي (فلزي يا پليمري) هستند که حد فاصل دو جداره، از يک اسفنج سخت (يا ماده ديگر) پر شده است و بنابر کاربري قطعه، در ضخامت هاي مناسب تهيه مي شوند. در اين پژوهش، ديواره هاي ساندويچي داراي جداره هاي شيشه-اپوکسي و لايه مياني اسفنج پلي اتر يورتان سخت، از نظر تغيير چگالي اسفنج لايه مياني و تغييراتي که بدين وسيله در خواص خمشي و فشاري آنها ظاهر مي شوند، بررسي شده اند. قالب گيري هاي متعدد از اسفنج پلي اتر يورتان سخت به عمل آمده تا با ثابت نگه داشتن آميخته و تغيير مقدار چگالي اسفنج، لايه هاي مياني ديواره با چگالي هايي در گستره تا ۸۰ تا ۲۹۵ kg/m3 تهيه شوند. سپس، نقش چگالي بر تغييرات خواص مکانيکي در دو حوزه خواص خمشي و فشاري بررسي شده است. مطالعه نتايج آزمون هاي خمشي و فشاري نشان مي دهد، خواص مکانيکي با زياد شدن چگالي لايه مياني تا حد معيني، ارتقا مي يابند. ولي، پس از رسيدن به چگالي 235 kg/m3منحني تغيير شيب داده و از شدت وابستگي ديواره به چگالي اسفنج لايه مياني کاسته مي شود، دليل اين پديده را مي توان در شدت يافتن نيروي برش و عدم قابليت اسفنج در بروز خواص مکانيکي بهتر، حتي در چگالي بيشتر بيان کرد. به عبارت ديگر، چگالي ۲۳۵ kg/m3 حد بالاي منطقي استفاده از لايه مياني از جنس اسفنج سخت پلي اتريورتان است و در حالت نياز به استحکام بيشتر استفاده از مواد جاي گزين ديگر با خواص بهتر توصيه مي شود.