سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالله افشار – استاد گروه خوردگی و حفاظت مواد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صن
علی اکبر اسکویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، گرایش خوردگی و حفاظت مواد، دانشگاه

چکیده:

دراین تحقیق پوشش فسفاته دو کاتیونی کلسیم_روی بر روی فولاد زنگ نزن ۳۱۶ l به روش الکتروشیمیایی ایجاد گردید.دراین روش از جریان کاتدی به عنوان تسریع کننده در فسفاته کاری فولاد زنگ نزن استفاده شد و اثر چگالی جریان بر زمان تشکیل و ریز ساختار پوشش فسفاته از طریق آنالیزهای EDS _SEMو روشهایی چون v_tپتانسیودینامیک و … بررسی گردید در این مطالعه مشخص گردید که افزایش چگالی جریان فسفاته کاریعلاوه بر افزایش وزن پوشش نشسته شده بر روی سطح باعث ریزدانه شدن و افت در کیفیت پوشش به صورت افزایش تخلخل میگردد.آنالیز شیمیایی پوشش وجود عنصر روی درون پوشش فسفاته را نشان میدهد که مزایای زیادی در ارتباط با ایجاد مقاومت به خوردگی دارد.همچنین پوشش فسفاته تشکیل شده از طریق ممانعت کنندگی کاتدی باعث کاهش سرعت خوردگی میشود ولی در عین حال اثرنا مطلوبی بر جریان رویین شدن فولاد زنگ نزن بر جای میگذارد.