سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یوسف حمیداوغلی –
مرضیه شفیعی حاجی اباد –
حسین اذریان –

چکیده:

ریزازدیادی یکی از جنبه های تجاری استفاده از کشت درون شیشه ای است و مزایای زیادی نسبت به روشهای سنتی ازدیاد رویشی دارد هدف ریزازدیادی تولید انبوه گیاهچه های مشخص از نظر ژنتیکی و مورفولوژیکی دارای رشد و نمو طبیعی و بدون عامل بیماری زا درکمترین زمان و با کمترین هزینه است و هم اکنون کاربرد ریزازدیادی در باغبانی کشاورزی و جنگلداری در حال گسترش است ۱۶و ۲۲ البته ریزازدیادی در مقیاس وسیع تنها وقتی موفق است که سازگاری گیاهان انتقال یافته از م حیط درون شیشه به محیط خارج بالا باشد و هزینه های این فرایند هم پایین باشد گیاهان کشت بافتی بطور کلی دارای صفات فیزیولوژیکی و ساختاری غیرطبیعی مثل اناتومی و مورفولوژی غیرطبیعی برگ کارایی فتوسنتزی پایین کاهش مشخص در لایه مومی اپیکوتیکولی درست کار نکردن روزنه ها و ساقه ای با لیگنین کمتر هستند بنابراین انتقال گیاهچه ها به یک مخلوط گلدانی مناسب و سازگار کردن آنها با شرایط گلخانه ای به کاربرد روشهای ویژه ای نیاز دارد ۲۱ و ۲۵ امروزه گیاه nephrolepis exaltata schott cv.bostoniensis یکی از محبوب ترین و مهم ترین گیاهان برگسارهای و زینتی به حساب میاید