سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مصطفی چرم – استادیار دانشکده کشاورزی شهید چمران اهواز
محدثه آقایی فروشانی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی شهید چمران اهواز

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده از لجن فاضلاب به عنوان کود در اراضی کشاورزی به دلیل ارزان بودن رواج یافته است . لجن فاضلاب حاوی مقادیر زیادی عناصر پر مصرف و کم مصرف است که پس از اضافه شدن به زمین می تواند در افزایش رشد و عمکرد گیاه نقش بسزائی داشته باشد . با این وجود لجن فاضلاب دارای غلظتهای بالای عناصر سنگین است که می تواندمنجر به آلودگی خاک و انتقال این آلودگی به زنجیره غذائی شده و سلامتی حیوان ات و انسان را با خطر مواجه کند ( ۱ و ۲) هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر استفاده لجن فاضلاب تصفیه شده بر روی خصوصیات خاک ، جذب عناصر سنگین توسط گیاه و عملکرد گیاه جو می باشد .