سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید فکری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

اثر کاربرد پتاسیم بر تحمل به خشکی نهال های پسته بررسی شد. بذرهای پسته رقم بادامی در یک خاک آهکی با بافت لومی شنی با ph برابر ۷/۸ و هدایت الکتریکی عصاره اشباع ۱/۵ دسی زیمنس بر مترکاشته شد. دو هفته بعد از سبز شدن تعداد نهال های پسته به ۴ عدد در هر گلدانکاهش یافت و تیمار پتاسیم (از منبه K2SO4) به نسبت صفر، ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم به خاک گلدان ها اضافه گردیدو ۶ هفته بعد از سبز شدن تیمار ابیاری با دور ۱۰، ۲۰، ۴۰ روز به کار برده شد و به مدت ۶ ماه در درجه حرارت حداقل ۱۲ و حداکثر ۳۵ درجه سانتی گراد نگهداری شدند. با افزایش دور ابیاری عملکرد اندام های هوایی کاهش می یابد . درسطوح بالای پتاسیم کاهش عملکرد کمتر شد.